Algemene informatie Coaching

De gesprekken vinden plaats in Enschede bij mij in de praktijk of online (alleen mogelijk bij leefstijlcoaching en coaching chronisch zieken). Alleen bij opruimcoaching is het noodzakelijk dat we een of meerdere keren bij jou thuis aan het werk gaan. Buiten Enschede worden hier reiskosten voor in rekening gebracht.

Per keer gaan we ongeveer een uur aan de slag. Langer is niet wenselijk omdat de meeste mensen dan te vermoeid raken.

Per sessie betaal je €60,-

Het is mogelijk om na iedere sessie te stoppen, je zit niet aan een traject vast.

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden (per sms of mail). Bij later annuleren worden de kosten van een sessie in rekening gebracht.


Klachten

Bent u klant en heeft u een klacht dan bespreek ik deze klacht graag met u. Omdat ik tijdens behandelingen telefonisch niet bereikbaar ben kunt u het beste een mailtje sturen voor het maken van een telefonische afspraak waarin we de klacht bespreken. Indien nodig plannen we een gewone afspraak in.

Komen we er samen niet uit of bespreekt u de klacht liever niet met mij dan kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtenfunctionaris van Quasir.

  • post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
  • e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling

Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris brengt de dialoog tussen ons op gang. Komen we er samen niet uit dan kunt u formeel per brief een klacht indienen bij mij. De klachtenfunctionaris bemiddelt dan tussen beide partijen. Komen we er nog steeds niet uit? Dan kunt u naar de geschillencommissie Stichting Zorggeschil. De geschilleninstantie doet een bindende uitspraak met de mogelijkheid van een schadevergoeding. In plaatst van de geschillencommissie kunt u ook naar de rechter gaan.

Indienen van een geschil kan – nadat de klachtenregeling is doorlopen – bij: ambtelijksecretaris@Zorggeschil.nl Meer informatie staat op: www.zorggeschil.nl