Algemene informatie omkeren familievloek

Het omkeren van een familievloek is een afstandsbehandeling waarbij we in principe geen telefonisch contact hebben. Het is wel van belang dat we samen een moment afspreken waarop ik de vloek omkeer omdat dit niet verantwoord is als je net aan het autorijden bent, op een ladder staat of iets anders doet waar je je concentratie bij nodig hebt.

Het wisselt per persoon wat je van de omkering merkt. Sommige mensen voelen dat er wat gebeurd, soms voelt dit aangenaam soms zorgt dit voor misselijkheid, hoofdpijn, vermoeidheid of andere tijdelijke ‘klachten’. Het is het beste om tijdens de behandeling even rustig te zitten of iets rustigs te doen (lezen, puzzelen, tv kijken), in ieder geval niet iets waar je je concentratie of aandacht voor nodig hebt zoals autorijden of op een ladder staan.

Een behandeling kost €40,- en duurt ongeveer een half uur. Je ontvangt van te voren een factuur voor de betaling.

Na de behandeling kan je langere tijd vermoeid zijn, veel dromen, flashbacks hebben, etc. Dit omdat je tijd nodig hebt om van de vloek te herstellen (net zoals je na een operatie moet herstellen) en omdat je de tijd waarin je vervloekt was nu gaat verwerken. Na de omkering geef ik daar ook nog wat tips voor.

Voor sommige mensen is het voldoende om de familievloek om te keren, andere mensen hebben meer ondersteuning nodig. Mijn advies is om altijd eerst een maand te wachten en te kijken wat er bij jou veranderd. Als er dan nog meer nodig is kan ik je een vervolgtraject bij mij of bij iemand anders adviseren. Dit advies is gratis.


Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden (per sms of mail). Bij later annuleren worden de kosten van een sessie in rekening gebracht.


Klachten

Bent u klant en heeft u een klacht dan bespreek ik deze klacht graag met u. Omdat ik tijdens behandelingen telefonisch niet bereikbaar ben kunt u het beste een mailtje sturen voor het maken van een telefonische afspraak waarin we de klacht bespreken. Indien nodig plannen we een gewone afspraak in.

Komen we er samen niet uit of bespreekt u de klacht liever niet met mij dan kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtenfunctionaris van Quasir.

  • post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
  • e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling

Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris brengt de dialoog tussen ons op gang. Komen we er samen niet uit dan kunt u formeel per brief een klacht indienen bij mij. De klachtenfunctionaris bemiddelt dan tussen beide partijen. Komen we er nog steeds niet uit? Dan kunt u naar de geschillencommissie Stichting Zorggeschil. De geschilleninstantie doet een bindende uitspraak met de mogelijkheid van een schadevergoeding. In plaatst van de geschillencommissie kunt u ook naar de rechter gaan.

Indienen van een geschil kan – nadat de klachtenregeling is doorlopen – bij: ambtelijksecretaris@Zorggeschil.nl Meer informatie staat op: www.zorggeschil.nl